•  ҮАГ-ын “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын тайлан ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!!!