Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах гарын авлага  ТАТАЖ АВАХ