• Улаанбаатар хотын Ерөнхий Менежерийн удирдамжийн дагуу 2016 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10 цагаас бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож Туул гол дагуу ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэж ажиллаа.