Тамгын газрын Иргэдэд үйлчлэх төв байрны баруун талын талбайг зүлэгжүүллээ.