• Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “ Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 дугаар зарлиг, Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1-д заасны дагуу”Бүх нийтээр мод тарих” ажлыг
     2016 оны 10 сарын 08-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 26-р сургуулийн урд талбайд манай Дотоод аудитын албаны дарга Н.Нямтогтох, аудитор Г.Уянга, С.Мөнхжаргал, Э.Цэцэгээ, Ү.Шинэтөр, С.Золзаяа, нягтлан бодогч Б.Нямсүрэн нар 6 суулгац суулгаж бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаа.