Албаны Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байгцаагч, ахлах аудитор Б.Амарбаясгалан БНСУ-ын Хаман суманд туршлага солилцох албан томилолтоор ажиллалаа.